A A A
Herb gminy Słomniki

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że przetarg na dzierżawę terenu w Słomnikach w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzele w czasie trwania odpustu w Słomnikach w dniach od 2 do 6 października 2020 r. został unieważniony z powodu braku skutecznie wniesionego wadium zgodnie z warunkami przetargu.

Liczba dopuszczonych do przetargu – brak.

Informacja będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń przez okres siedmiu dni od 28.09.2020r. oraz ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 Słomniki 28.09.2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Unieważnienie przetargu.pdf)Unieważnienie przetargu.pdf[ ]196 kB2020-09-28 14:13
Herb Gminy

W dniu 23 września  2020 roku  o godz. 16.00 odbędzie się XXI  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 21 września 2020r.  o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Herb Gminy

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

szkolenie dla NGO
Zaproszenie na kolejne bezpłatne szkolenie on-line dla organizacji pozarządowych i liderów społecznych. Tym razem będzie szansa poznać skuteczne metody promocji w mediach społecznościowych. Webinar odbędzie się już w czwartek, 17 września o godz. 17.30.